În literatura de specialitate, ca și în practica economică, termenului de marketing îi sunt atașate mai multe accepțiuni.

În caracterizarea marketingului de regulă se ia ca punct de plecare definiția formulată de AMA – American Marketing Association, potrivit căreia prin marketing se ințelege : „realizarea activitații economice care dirijează fluxul bunurilor și serviciilor de la producător la consumator sau utilizator.”

Această definiție este una vizibil tributară vechii orientări a activității economice în care punctul de plecare îl reprezintă produsul și nu clientul.

Profesorul Phillip Kotler, specialist american de reputație mondiala în materie de marketing, caracteriza această definiție la vremea respectivă ca fiind proprie vechiului concept de marketing, în care aceasta era doar un mijloc de vanzare și de promovare.

Luată ca punct de plecare, definiția AMA a fost mereu completată și îmbunătățită, ajungându-se la deosebiri de formulare și de esență de la un autor la altul.

Profesorul W.J. Stanton, un alt reputat specialist o întregește astfel : „marketingul este un întreg sistem de activități economice referitoare la programarea, prețurile, promovarea și distribuția produselor și serviciilor menite să satisfacă cerințele consumatorilor actuali și potențiali”

Prin aceasta definiție sunt punctate câteva trăsături caracteristice : abordarea sistemică, intercondiționarea activității ce alcătuiesc fluxul complet de bunuri și servicii dar mai ales subordonarea lor carințele de consum prezente dar și potențiale.

În final, nu putem omite definiția dată de Phillip Kotler – cea mai frecvent invocată : „activitatea umana orientată în direcția satisfacerii nevoilor și dorintelor prin intermediul procesului schimbului”

Citește și: Phoenix și lecția de marketing chiulită

Cam atât deocamdata despre marketing pe care mulți îl invoca dar puțini îl și înțeleg.