Ponderea ei a crescut foarte mult în urma mutațiilor ce au avut loc în mediul economico-social.

Strategia de piață indică atitudinea și conduita intreprinderii față de tendințele evoluției pieței.

Prin transpunerea ei in practică, această strategie stabilită în mod rațional, trebuie să conducă la un sistem adecvat de raporturi între firmă și piață, capabil să fructifice atât potențialului intreprinderii cât și oportunitațe pieței.

Ea va trebui sa înmânuncheze toate funcțiile marketingului:

a) Investigare a pieței și a necesităților de consum.
b)Conectarea dinamică a intreprinderii la mediul economico-social.

c) Satisfacerea în condiții superioare a nevoilor de consum.

d) Maximizarea eficienței economice.

Strategia de piață este nucleul politicii de marketing.

Ea ocupa o poziție dominantă printre celelalte strategii, fiind cea mai importantă.

Strategia de piata constituie punctul de plecare și elementul de referință pentru toate celelalte strategii. Numai în funcție de piața aleasa drept câmp de acțiune de așa-numita “piață-țintă” -, atitudinea adoptată de intreprindere față de această piață și de obiectivele avizate se poate stabili orientarea strategică a activitații intreprinderii.

Citește și: Imaginea brand-ului.

Nu pot exista strategii de sine stătătoare ca strategii referitoare la prețuri, distributie, produs și promovare, ci numai ca o continuare și o concretizare a strategiei de piață pe care o urmează intreprinderea.

Toate acestea scot în relief importanța strategiei de piață.

Privit în ansamblul activitații intreprinderii, strategia de piață își asumă rolul de catalizator și de armonizare a intregii activități a intreprinderii în atingerea obiectivelor ei.