Ponderea ei a crescut foarte mult in urma mutatiilor ce au avut loc in mediul economico-social.

Strategia de piata indica atitudinea si conduita intreprinderii fata de tendintele evolutiei pietei.

Prin transpunerea ei in practica, aceasta strategie stabilita in mod rational, trebuie sa conduca la un sistem adecvat de raporturi intre firma si piata, capabil sa fructifice a potentialului intreprinderii si a oportunitatilor pietei.

Ea va trebui sa inmanuncheze toate functiile marketingului:

a) investigare a pietei si anecesitatilor de consum.

b) conectare dinamica a intreprinderii la mediul economico-social.

d) satisfacere in conditii superioare a nevoilor de consum.

e) maximizarea eficientei economice

Strategia de piata este nucleul politicii de marketing. Ea ocupa o pozitie dominanta printre celelalte strategii, fiind cea mai importanta.

Strategia de piata constituie punctul de plecare si elementul de referinta pentru toate celelalte strategii. Numai in functie de piata aleasa drept camp de actiune – de asa-numita “piata-tinta” -, atitudinea adoptata de intreprindere fata de aceasta piata si de obiectivele avizate se poate stabili orientarea strategica a activitatii intreprinderii.

Nu pot exista strategii de sine statatoare ca strategii referitoare la preturi, distributie, produs si promovare, ci numai ca o continuare si o concretizare a strategiei de piata pe care o urmeaza intreprinderea.

Toate acestea scot in relief importanta strategiei de piata.

Privit in ansamblul activitatii intreprinderii, strategia de piata isi asuma rolul de catalizator si de armonizare a intregii activitati a intreprinderii in atingerea obiectivelor ei.